Tillfälligt Individanpassat Stöd

Lisbeth Iglum Rönhovde, specialpedagog, författare och föredragshållare från Norge.

Driver även bokförlaget InfolitenBok tillsammans med sin man. Tillsammans har vi arrangerat kompetensutveckling och föreläsningar för elevassistenter och annan skolpersonal i bl.a. Malmö och Lund, där boken ”Tätt intill – hela dagen. Handbok för elevassistenter i skolan” har utgjort basen.