Om oss

Gunilla Radu: ”Under mina mer än tjugo år som lärare i Malmö stad hade jag mött många barn och ungdomar med svårigheter att klara skolan p.g.a. problem med fokus och koncentration. 

År 2006 kom jag i kontakt med metoden neurofeedback genom en (svensk) psykiater i Norge. Hon hade då startat en mottagning och uppvisade mycket goda resultat hos barn och unga med ADHD, Tourettes syndrom etc.

Se www.bsbup.no

Metoden har visat sig verksam inte bara vid ADHD, utan också vid en hel del andra symptom och tillstånd, varför jag erbjuder neurofeedback också till vuxna.”

Vi som jobbar här

gunilla-raduGunilla Radu, legitimerad lärare i idrott och hälsa, neurofeedbackterapeut och översättare.

Utbildad i Othmer’s metod hos EEGInfo

Grundkurs Norge 2009

Clinical course in neurofeedback, Tyskland 2010

Advances in nfb theory and practice, Tyskland 2011

Clinical summit, Los Angeles USA januari 2013

Advanced course, Tyskland maj 2013, mars 2014 och april 2016


Mer info om våra böcker: se fliken Böcker och föreläsningar.

Hört från kund

“Det har hänt så mycket bra sedan jag började med neurofeedback.”
Mamma till 17-åring

”Jag känner ett större lugn inombords och kan hantera min vardag bättre.”
Jonas, 38

”Min son har blivit lugnare och skolan ringer inte hem och klagar längre!”
Camilla, mor till 11-åring

”Jag har slutat tröstäta och dessutom har jag slutat röka.”
Susanne, 43