Träna hjärnan med Neurofeedback

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan med vars hjälp man kan träna och förbättra sin förmåga till koncentration, fokus och arbetsminne. Man kan se det som en slags fysisk träning för hjärnan som utmanar den till att fungera bättre.

Det är en metod som kan hjälpa vid tillstånd som ADHD, ADD, migrän, tics, stamning, posttraumatisk stress och andra stressrelaterade symptom. Man behöver inte ha någon diagnos, men det är heller inget hinder, och Neurofeedback kan vara ett komplement – eller ett alternativ, t.ex. till medicinsk behandling.

Neurofeedback används också i syfte att nå högsta möjliga resultat inom olika idrotter, s.k. peak performance.

Hur går neurofeedback till?

Vid det första besöket får Du berätta om vad som ställer till besvär för Dig i vardagen och vad Du önskar förbättra och/eller förändra. Du får en noggrann redogörelse för hur neurofeedback går till och vi sätter upp en plan med målsättning för vad Du önskar uppnå.  Besöket tar ca 45 minuter och är kostnadsfritt.

Vid första tillfället görs sedan en datoriserad test (kallad Qik-test) och en självskattning av dina symptom. Detta för att noggrant kunna följa upp vad som händer under behandlingens gång.

Vanligtvis kommer man en till två gånger i veckan, och varje besök tar en timme. Eftersom metoden är att betrakta som en träning för hjärnan, bör man räkna med minst 20 tillfällen för att uppnå en bestående effekt. Vid exempelvis ADHD brukar man behöva 20-40 sessioner. Bor Du långt ifrån, finns också möjligheten att träna med neurofeedback två ggr per dag under t.ex. en tvåveckorsperiod.

Neurofeedback i andra länder

I Sverige är metoden relativt ny, men det finns mycket internationell forskning och metoden används med stor framgång i flera länder. I USA avslutades 2012 en stor studie på Neurofeedback och PTSD hos krigsveteraner, http://www.eeginfo.com/research/ptsd_main.php.

2013 rekommenderade amerikanska barnläkarförbundet neurofeedback som den första insatsen för barn med ADHD.

På Karolinska Institutet i Stockholm startade hösten 2013 en studie på Neurofeedback och barn med ADHD:

http://ki.se/kind/kite-neurofeedback-och-arbetsminnestraning

 Neurofeedback. Nallen Hugo ger taktil feedback.