Föreläsningar hos klaraskolan:

Klaraskolan erbjuder böcker och föreläsningar inom skolans värld och med särskild inriktning på hur man hjälper barn och unga med svårigheter inom fältet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: ADHD, ADD, Tourette syndrom, ASD (autismspektrum) samt dyslexi/dyskalkyli etc.

Läs mer om våra böcker under fliken Våra böcker!

Vår huvudföreläsare är norska Lisbeth Iglum Rönhovde, specialpedagog och författare.

Tätt intill – hela dagen –  kompetensutveckling för skolans elevassistenter och resurspersoner i form av föreläsningar och workshops. Deltagarna behåller handboken med samma namn, vilket blir ett bra stöd i arbetet.

Diagnos eller inte – men hur gör vi? – bemötande och verktyg i vardagen för att på bästa sätt kunna möta och hjälpa barn/ungdomar med särskilda behov. Efter önskemål utreder Lisbeth kortfattat begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men fokus ligger på ”Hur gör vi?” Verktyg i vardagen för skolpersonal.

Tonårshjärnan – vad händer i den?
I boken ”… och för några går det ofta fel.” (Studentlitteratur 2014) har Lisbeth samlat aktuell forskning kring vad som händer i hjärnan under den känsliga tonårstiden.

Detta är föreläsningen som vi också rekommenderar tonårsföräldrar som vill veta mer om vad som händer när barnet förvandlas till en ”obegriplig” upprorsmakare eller tyst och inåtvänd mystiker! Bjud in skolans personal och föräldrar till denna föreläsning!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift!