Inlägg av Gunilla Radu

”Om de bara kunde skärpa sig!”

”Om de bara kunde skärpa sig!” är titeln på Lisbeth Iglum Rönhovdes första bok om barn och unga med npf – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – som kom ut i Sverige 2006. Norska Lisbeth är specialpedagog, författare till ett stort antal böcker och en efterfrågad föreläsare både utomlands och i hemlandet. I november gästar hon Skåne och […]

Vetenskapsradions granskning av läkemedel och ADHD

”Hallå ! Vetenskapsradion! Gör ert jobb och förmedla all viktig vetenskap som kan föra mänskligheten framåt istället för att fokusera på kunskapsluckor och överdrivet utmanande rubriker i syfte att få många klick på nätet.” citat fr artikeln Du kan läsa i sin helhet på http://adhdawareness.se/2015/09/angaende-vetenskapasradions-pagaende-granskning-av-lakemedel-for-ahdh/