Neurofeedback-konferens i Malmö 5-6 oktober 2017

Mer än 25 terapeuter från hela Skandinavien har redan bokat sig för denna konferens.

Mejla info@klaraskolan.nu för mer information och anmälan!

Positiva förändringar efter neurofeedback!

Så här skriver en förälder till ett barn på mellanstadiet efter neurofeedback-träning:

”…..nu har det fungerat väl i skolan i en hel MÅNAD! Han kan lyssna in andra, vara i klassrummet och jobba, och ta mer ansvar, räcka upp handen osv. Vi tolkar det alltså inte som en tillfällig förbättring.

Många lärare som undervisar klassen har vänt sig till hans mentor och kommenterat en tydlig förändring. Helt otroligt! Helheten har förbättrats, med bättre uthållighet och att han kan komma till ro i klassrummet.

Hans tidigare oförmåga att hejda impulser att prata rakt ut, har även det blivit bättre.Det sammanföll med att man i skolan skapade än tydligare struktur, något som vi menar är oerhört viktigt. Men det är inte bara det. Jag är helt säker på att det måste hänga ihop med att han genomgått neurofeedback. Det har ju inte funkat på sex år, varför skulle det förbättras så avsevärt just nu?!”

Lisbeth Iglum Rönhovde

”Om de bara kunde skärpa sig!”

Lisbeth Iglum Rönhovde”Om de bara kunde skärpa sig!” är titeln på Lisbeth Iglum Rönhovdes första bok om barn och unga med npf – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – som kom ut i Sverige 2006.
Norska Lisbeth är specialpedagog, författare till ett stort antal böcker och en efterfrågad föreläsare både utomlands och i hemlandet.

I november gästar hon Skåne och föreläser i Hässleholm och Malmö för – i första hand – skolpersonal, om hur vi kan hjälpa våra barn och ungdomar att klara skolan när ADHD, Tourette eller annat ställer hinder i vägen för inlärningen.

För mer info samt anmälan till Lisbeth’s föreläsningar:

http://www.avmediaskane.se/Kurser-Traeffar-2.php#.VgPG1svtmko

https://www.facebook.com/events/397495367116887/

Det går också bra att maila till info@klaraskolan.nu

mobil 0708 – 30 21 70

Vetenskapsradions granskning av läkemedel och ADHD

”Hallå ! Vetenskapsradion! Gör ert jobb och förmedla all viktig vetenskap som kan föra mänskligheten framåt istället för att fokusera på kunskapsluckor och överdrivet utmanande rubriker i syfte att få många klick på nätet.”

citat fr artikeln Du kan läsa i sin helhet på http://adhdawareness.se/2015/09/angaende-vetenskapasradions-pagaende-granskning-av-lakemedel-for-ahdh/