tränahjärnan & klaraskolan

Träna hjärnan med Neurofeedback

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan med vars hjälp man kan träna och förbättra sin förmåga till koncentration, fokus och arbetsminne. Man kan se det som en slags fysisk träning för hjärnan som utmanar den till att fungera bättre.

Läs mer om neurofeedback

Klara skolan

Klaraskolan erbjuder böcker och föreläsningar inom skolans värld. Vi fokuserar på hur man hjälper barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: ADHD/ADD, Tourette syndrom, samt ASD (autism) etc.

Föreläsningar | Böcker