tränahjärnan & klaraskolan

Träna hjärnan med Neurofeedback

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan med vars hjälp man kan träna och förbättra sin förmåga till koncentration, fokus och arbetsminne. Man kan se det som en slags fysisk träning för hjärnan som utmanar den till att fungera bättre.

Nordisk konferens, Neurofeedback Othmer’s system – OBS framflyttad till våren 2020 i Malmö (mer info kommer!)  

Grundkurs i Neurofeedback – OBS ändrat datum: 19 – 23 mars 2020 i Malmö

Avancerad kurs i Neurofeedback –  våren 2020 i Malmö

Läs mer om neurofeedback

Klara skolan

Klaraskolan erbjuder böcker och föreläsningar inom skolans värld. Vi fokuserar på hur man hjälper barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: ADHD/ADD, Tourette syndrom, samt ASD (autism) etc.

Föreläsningar | Böcker

Neurofeedback tränar hjärnan till bättre funktion

När du kommer till ett träningstillfälle får du slå dig ner i en skön fåtölj. Du tittar på en skärm som visar olika program, och fyra elektroder lyssnar av dina hjärnvågor. De ger hjärnan feedback på sin egen aktivitet. Genom visuell, auditiv och taktil feedback kan hjärnan tränas till bättre funktion.

Varje träningstillfälle varar ca 30 minuter.

Neurofeedback. Fyra elektroder avlyssnar hjärnvågor.

Fyra elektroder avlyssnar hjärnvågor.

Neurofeedback - fyra elektroder avlyssnar hjärnvågor

Nallen Hugo ger taktil feedback.

Neurofeedback. Olika spel ger visuell feedback.

Olika spel ger visuell feedback.